Glosar

Andon

Un instrument utilizat pentru Managementul Vizual, este un dispozitiv luminos. De obicei, aceste dispozitive sunt amplasate pe utilaje sau liniile de producție pentru a semnala tipul de activități făcute de un operator. Culorile semnalelor pentru andon sunt: verde (operații normale), galben (changeover și mentenanță planificată) și roșu (defect, defectarea echipamentului), combinate cu semnale muzicale sau alarme.

Cartografierea Fluxului Valorii

Presupune crearea unei imagini a ”stării curente” sau a fluxului materialelor sau informațiilor de la furnizori, la producție și, în final, la client. Sunt măsurați Lead time, timpul ciclului procesului și timpul valorii adăugate. ”Starea viitoare” este creată pe baza obiectivelor stabilite în concordanță cu condițiile pieței și planificarea strategică a companiei.

Ciclu Deming

Acreditat de Edward Deming la Walter Steward of Western Electric, ”ciclu” este un concept ce descrie modalitatea cum trebuie să procedezi pentru Îmbunătățirea Continuă. Cea mai populară formă a ciclului este reprezentată de 4 elemente: Planifică, Derulează, Controlează și Acționează. Deming a modificat de curând acești termeni: Planifică, Realizează, Investighează și Îmbunătățește.

Ciclul SDCA (Standardizează, Derulează, Controlează, Acționează)

Standardizează - Derulează - Controlează - Acționează, pașii de bază ce trebuie urmați pentru a menține starea prezentă.

Controlul calității al grupului (GWQC)

Un sistem cu interacțiune activă între toate elementele, include furnizorii, responsabilii pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor, care satisfac cererile clienților.

Controlul Calității Non-statistic

O mare parte din controlul calității este non-statistic, în special, partea ce se referă la resursele umane. Elementele importante sunt: Autodisciplina, Moralul, Comunicarea, Relațiile interumane și standardizarea. Statistica este una dintre instrumentele pentru Controlul Calității și este limitată din punctul de vedere al oamenilor și metodelor.

Controlul Statistic al Calității (SQC)

Aplicarea tehnicilor statistice pentru a controla calitatea. Se folosește adesea interschimbabil cu controlul statistic al proceselor, dar include acceptarea eșantionării, cât și controlul statistic al proceselor.

Controlul Total al Calității sau Managementul Total al Calității (TQM)

Activități Kaizen organizate în domeniul calității, ce implică tot personalul dintr-o companie - manageri și operatori - într-un efort integrat total, către Kaizen la orice nivel. Se presupune că aceste activități conduc, în final, la o satisfacție sporită a afacerii. În Japonia, termenul ”Managementul Total al Calității” devine din ce în ce mai popular și începe să înlocuiască TQC.

Controlul variabilității și prevenirea reapariției problemelor

Unul din cele 7 concepte Kaizen. de obicei, este denumit și metoda ”Întreabă de 5X De ce?”, deoarece prin aceste întrebări se ajunge la cauza rădăcină a unei probleme, în așa fel încât problema poate fi eliminată pentru totdeauna.

GEMBA

Cuvânt japonez care înseamnă ”locul real” . Folosit în contextul Kaizen, Gemba se referă, de obicei, la zona de lucru sau locul unde se desfășoară procesul principal. Într-un sens mai larg, Gemba se referă la orice loc dintr-o companie unde se desfășoară orice tip de muncă, așadar pot fi mai multe tipuri de Gemba: Gemba tehnică, Gemba pentru vânzări, Gemba pentru contabilitate.

Just-in-Time (JIT)

Un sistem proiectat pentru a obține cea mai bună calitate posibilă, cele mai bune costuri și livrare de produse și servicii, prin eliminarea tuturor tipurilor de muda din procesele interne ale unei companii și pentru livrarea la timp a produselor, pentru a îndeplini cerințele clienților. Elaborat, inițial, de compania Toyota Motor, a mai fost denumită și Sistemul de Producție Toyota, sistem de producție fluent și sistemul kanban.

KAIZEN

Un termen japonez, ce semnifică ”schimbare spre mai bine”. Aplicat în organizații, conceptul implică îmbunătățirea continuă cu ajutorul tuturor, ceea ce nu presupune costuri suplimentare.

KANBAN

Un instrument de comunicare în producția Just-in-Time și sistemul de control al stocului dezvoltat de Toyota. Kanban sau panou - pot fi amândouă părți - însoțește piesele specifice în linia de producție, semnalând livrarea unei anumite cantități. Când toate părțile au fost folosite, semnul ajunge la origine, devenind o ordine. Kanban-urile sunt părți esențiale ale unui ”sistem de tragere” din producție.

Lead-Time

Timpul total ce începe o dată cu intrarea materiei prime în procesul de fabricație și se sfârșește când produsul este finalizat pentru livrarea la client. În industria serviciilor, timpul total este cuprins între momentul în care clientul își exprimă nevoia și momentul în care această nevoie este satisfăcută.

Management Vizual

O metodă eficientă de management pentru a furniza informații și gembutsu într-o manieră clară și vizibilă atât operatorilor, cât și managerilor, astfel încât starea prezentă a operațiunilor și obiectivul Kaizen să fie înțelese de toată lumea. Aceasta ajută oamenii să identifice, cu promptitudine, anormalitățile.

Managementul în Amonte

Unul din cele 7 concepte Kaizen, Managementul în Amonte este un proces unde, prin îmbunătățire continuă, mai întâi în inspecție, apoi în linie, apoi în dezvoltare, defectele sunt eliminate ”în amonte” în procesul de producție.

Mentenanța Total Productivă (TPM)

Un element vital în echilibrarea echipamentului de-a lungul întregii vieți a acestuia. Include elemente de bază, precum sistemul de mentenanță zilnică, instruirea în întreținerea de bază, aptitudini de rezolvare a problemelor și activități care conduc la 0 defecte. TPM este unul din cele 7 Sisteme Kaizen.

Muda

Reprezintă un cuvânt japonez ce semnifică ”pierdere”. Unul dintre cei 3M (Muda, Mura - iregularitate și Muri - ilogic).

O piesă pe flux

Producția ”One piece flow” - ”O piesă pe flux” se referă la crearea unei piese la un moment dat și trecerea acesteia la următorul proces. Printre beneficiile unui proces ”One Piece Flow” se numără: 1) găsirea rapdiă a defectelor pentru a preveni o serie de probleme, 2) lead-time scurt pentru producție, 3) stoc scăzut și costuri mai mici și 4) proiectarea echipamentului și a punctelor de lucru la dimensiunea cea mai mică posibilă.

PDCA

Planifică - Derulează - Controlează - Acționează - pașii de bază ce trebuie urmați pentru realizarea îmbunătățirii continue.

Păianjen de apă (Mizusumashi)

O persoană care gestionează toate procesele de logistică, de a aduce componente, materii prime, în cantități mici la punctul de lucru pentru a micșora cât mai mult posibil stocul. Acest lucru permite utilajelor să fie cât mai apropiate și asigură un proces neîntrerupt, în acest fel eliminându-se Muda. Păianjenii de apă sunt, de obicei, angajați cu experiență. Ei știu unde este nevoie de naumite părți sau materiile prime sunt stocate și lucrează în câteva secții.

QCD

Calitatea, costurile și livrarea sunt privite ca fiind țelul suprem al managementului. Atunci când managementul reușește să obțină QCD, urmează și satisfacerea clienților și succesul companiei.

Regula 80-20

Această regulă se referă la principiul Pareto, ce demonstrează că 80% din defecte provin din 20% cauze.

Sistemul de Producție Toyota (TPS)

O metodologie ce a rezultat din 50 de ani de experiență Kaizen în cadrul companiei Toyota, una din cele mai de succes companii din lume. TPS are ca bază nivelarea și pilonii suport Just-in-Time și Jidoka.

Sistemul de sugestii

În Japonia, sistemul sugestiilor este o parte foarte importantă a Kaizen, orientat către angajat. Sistemul sugestiilor în stil japonez accentuează avantajele unui moral ridicat și participarea pozitivă a angajatului, în comparație cu stimulentele economice și financiare, ce sunt accentuate într-un sistem stil Vest.

Timpul Takt

Timpul teoretic necesar pentru producerea unei piese dintr-un produs comandat de client - aflat prin împărțirea timpului total de producție la numărul de piese ce trebuie produse.

Yokoten

Extinderea, pe orizontală, a celor mai bune practici Kaizen dintr-un domeniu, prin comunicarea acestora către oameni din alte domenii/departamente

 

Abonare Newsletter

E-mail-ul Dvs. pentru a vă abona

Parteneri KIRO

Add as many pictures to the cell bellow
 

 

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Contactați-ne:

 
 
 
 
 

Contact

Kaizen Institute
Consulting Group Ltd.
Global Operations

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0)41 725 42 80
Fax: +41 (0)41 725 42 89 

Kaizen Institute România

Stirbei Vodă, nr. 160,Sector 1,
București
Tel:+40 (0) 745 17 00 14