Instruire

Cursurile noastre referitoare la Managementul Kaizen-Lean sunt recunoscute la nivel mondial. Oamenii care învață metodele kaizen sunt capabili să aducă beneficii companiilor în care lucrează.

Calendarul cursurilor Institutului Kaizen România

GEMBA KAIZEN College

Gemba Kaizen College reprezintă modalitatea principală de instruire și dezvoltare continuă pentru toți cei care aplică filosofia Kaizen la toate nivelurile ierarhice ale unei companii. Pachetele de formare sunt construite pe baza unei abordări graduale, fiind însoțite de exemple, aplicații practice, studii de caz și vizite în companii din România, remarcabile prin performanțele lor.

Cursurile Kaizen pentru companii sunt organizate pe trei niveluri de competență:

Kaizen Practitioner - dispune de cunoștințe de bază și pune în aplicare metodele și tehnicile Kaizen, necesare pentru demararea proceselor de îmbunătățire continuă;

Kaizen Coach - stăpânește tehnicile necesare conducerii unei echipe și coordonării activităților Kaizen în situații diverse. El poate instrui personalul din subordinea sa în cunoașterea și aplicarea metodelor și tehnicilor Kaizen.

Kaizen Manager - este responsabil pentru implementarea Kaizen în cadrul companiei. Capabil de a dirija strategia generală de îmbunătățire, de a implica și motiva personalul.

 

Structura cursurilor Gemba Kaizen College:

Kaizen Practitioner:

 • Bazele Kaizen (3 zile)

  Obiectiv:

  Obiectivul cursului este de a familiariza participanţii cu principiile şi tehnicile de bază KAIZEN. Identificarea şi conştientizarea pierderilor (Muda) este exersată prin aplicaţii practice şi vizitarea unei companii. Pentru eliminarea pierderilor identificate se vor stabili tehnicile de bază KAIZEN ce pot fi aplicate şi modul de realizare.

  Tematică:

  • Bazele şi evoluţia KAIZEN la nivel mondial
  • Filozofia KAIZEN (principii, concepte, Gemba, Muda etc)
  • Valoare adăugată şi pierderi – 7 tipuri de Muda
  • Rezolvarea structurată a problemelor - cele 7 instrumente ale calităţii
  • Ciclul Deming (SDCA/ PDCA)
  • Metoda 5S şi beneficiile standardizării
  • Managementul Vizual
  • Implicarea personalului în procesul KAIZEN

  Grup ţintă:

  Toţi specialiştii şi managerii care doresc să cunoască fundamentele, metodele KAIZEN şi modul în care acestea operează.

 • Bazele TPM (Mentenanță Total Productivă) (3 zile)

  Obiectiv:

  Înţelegerea obiectivelor ce pot fi atinse prin implementarea TPM şi de a deprinde abilităţile necesare implementării Mentenanţei Total Productive în propria companie.

  Tematică:

  • Ce este şi care sunt obiectivele implementării TPM®?
  • Procesul Kobetsu KAIZEN
  • Cele 16 pierderi principale şi modul de eliminare sistematică a acestora
  • Măsurarea eficienţei globale a echipamentelor (OEE)
  • Mentenanţa Autonomă
  • Mentenanţa Planificată
  • Aplicarea matricii de competenţă în implementarea TPM
  • Acţiuni pentru îmbunătăţirea eficienţei procesului de mentenanţă

  Grup ţintă:

  Toţi specialiştii şi managerii responsabili de implementarea sistemului TPM.

  Angajaţii din departamentele de producţie, mentenanţă, planificare, managementul calităţii, service, resurse umane

 • Bazele JIT (Just in Time) (3 zile)

  Obiectiv:

  Obiectivul cursului este de a familiariza participanţii cu tehnicile KAIZEN aplicabile pentru a realiza o producţie tip „Just-in-Time”. Participanţii vor exersa identificarea pierderilor din cadrul unui flux de producţie şi vor aplica tehnicile KAIZEN de eliminare sistematică a acestora.

  Tematică:

  • Principiile unei producţii de tip „Just-in-Time”
  • Proiectarea şi amplasarea liniei
  • Organizarea periferică a liniei
  • Ergonomia locului de muncă şi standardele de lucru
  • Reducerea timpului de change over (SMED)
  • Elemente de logistică internă: Supermarket,Kanban, Mizusumashi (sau cum aprovizionăm liniile de producţie)

  Grup ţintă:

  Toţi specialiştii şi managerii care doresc să îmbunătăţească performanţa proceselor prin aplicarea JIT.

  Angajaţii din departamentele de producţie, planificare, distribuţie, logistică, control, resurse umane.

 • Matricea Autocalității (2 zile)

  Obiectiv:

  Obiectivul cursului este de a cunoaşte abordarea TQM în viziunea KAIZEN. Participanţii vor învăţa cum poate fi utilizată Matricea Autocalităţii pentru îmbunătăţirea calităţii produselor şi implicarea personalului în rezolvarea şi prevenirea problemelor referitoare la calitate.

  Tematică:

  • Scurtă descriere a modelelor de Sistem de Management al Calităţii existente (ex. ISO 9000, EFQM, 6 sigma etc)
  • Matricea Autocalităţii KAIZEN:
   • identificarea şi analiza situaţiei actuale
   • îmbunătăţirea calităţii prin standardizare
   • tehnici de rezolvare a problemelor
   • controlul si monitorizarea proceselor din punct de vedere al calităţii
 • Examinare Kaizen Practitioner

Kaizen Coach:

 • Dezvoltarea culturii de bază Kaizen (3 zile)

  Obiectiv:

  Participanţii vor înţelege semnificaţia şi utilitatea programelor de instruire şi educare în vederea implementării cu succes a proiectelor de îmbunătăţire continuă. Vor învăţa şi exersa, pe parcursul aplicaţiilor practice, unele tehnici de management al echipelor de lucru în vederea coordonării cu succes a acestora în cadrul programelor de instruire şi a şantierelor KAIZEN.

  Tematică:

  • Rolul instructorului KAIZEN şi standardele necesare pentru îndeplinirea acestuia
  • Obiectivele procesului de instruire şi educare în vederea implementării Sistemului de Management KAIZEN®
  • Organizarea procesului de instruire şi educare
  • Planificarea activităţilor de instruire, ghid de instruire, documente pentru instruire
  • Lucru în echipă, moderarea activităţilor în cadrul echipelor KAIZEN
  • Controlul proceselor de rezolvare a problemelor
  • Managementul Vizual – panoul echipei
  • Motivarea membrilor echipei

  Grup ţintă:

  Toți angajații şi managerii care sunt responsabili de îmbunătăţirea continuă a serviciilor şi proceselor din cadrul unei companii. Practicanții KAIZEN, maiştri, experţi în planificare, preparatori, manageri calitate şi coordonatorii îmbunătăţirii continue.

 • Proiecte Kobetsu Kaizen (3 zile)

  Obiectiv:

  Se vor aprofunda cunoştinţele în domeniul TPM dobândite pe parcursului cursului „Bazele TPM” şi se vor extinde prin detalierea etapelor superioare ale fiecărui pilon. Participanţii îşi vor consolida cunoştinţele de management al proiectelor de îmbunătăţire focalizate pe creşterea eficienţei utilizării echipamentelor din cadrul companiei.

  Tematică:

  • Kobetsu KAIZEN: implementarea programului în 12 paşi
  • Mentenanţa Autonomă: implementarea etapelor 4 – 7
  • Mentenanţa Planificată: implementarea etapelor 1 – 7
  • Dezvoltarea unei strategii pentru implementarea Mentenanţei Total Productive în cadrul companiei
  • Analiza şi măsurarea performanţelor proiectelor TPM

  Grup ţintă:

  Toţi angajaţii şi managerii care sunt responsabili de îmbunătăţirea continuă a serviciilor şi proceselor din cadrul unei companii. Practicanţii KAIZEN, maiştrii, experţii în planificare, preparatorii, managerii calitate şi coordonatorii îmbunătăţirii continue.

 • Metoda Value Stream Design (4 zile)

  Obiectiv:

  Se vor aprofunda cunoştinţele în domeniul TFM dobândite pe parcursul cursului „Bazele TFM”. Participanţii vor învăţa cum se poate vizualiza, măsura şi analiza performanţa fluxului material al unui proces aplicând metoda VSD (Value Stream Design), precum şi modul de proiectare a performanţei viitoare a acestuia.

  Tematică:

  • Fluxul valorii: metoda Value Stream Mapping, cartografierea „stadiului actual” al unui proces, analiza performanţei procesului pornind de la „stadiul actual” cartografiat,proiectarea „stadiului viitor” al procesului (Viziunea KAIZEN) şi identificarea potenţialului de îmbunătăţire, stabilirea strategiei de atingere a Viziunii KAIZEN
  • Sincronizarea producţiei
  • Planificarea fluxului tras
  • Logistică externă

  Grup ţintă:

  Managerii şi tehnicienii din cadrul departamentelor de producţie, logistică, controlul producţiei, asamblare, fabricaţie, îmbunătăţire continuă şi practicanţii KAIZEN.

 • Examinare Kaizen Coach

Kaizen Manager:

 • Susținere pentru Kaizen (2 zile)

  Obiectiv:

  Obiectivul cursului este de a înţelege legătura şi interrelaţiile existente între tehnicile şi metodele KAIZEN, modul în care acestea pot fi aplicate şi succesiunea optimă de implementare şi dezvoltare a acestora pentru creşterea continuă a performanţei companiei.

  Tematică:

  • Sistemul de Management KAIZEN
  • Rolul Managerului KAIZEN şi standardele necesare pentru îndeplinirea acestuia
  • Auditul KAIZEN (studiu de caz)
  • Analiza potenţialului de îmbunătăţire (SWOT)
  • Dezvoltarea unei strategii de implementare KAIZEN
  • Selectarea metodelor KAIZEN aplicabile
  • Dezvoltarea structurii suport pentru implementarea strategiei
  • Dezvoltarea sistemului de instruire
  • Implicarea întregului personal în implementarea Sistemului de Management KAIZEN®

  Grup ţintă:

  Instructorii KAIZEN, Managerii TPM, Managerii de îmbunătăţire continuă, precum şi managerii responsabili de introducerea procesului de schimbare în cadrul companiei.

 • Leadership Kaizen (2 zile)

  Obiectiv:

  Obiectivul cursului este de a înţelege rolul Sistemului de Management KAIZEN în creşterea continuă a performanţelor companiei.

  Tematică:

  • Managementul Total al Schimbării în viziunea KAIZEN
  • KAIZEN Scorecard
  • Cooperare, comunicare, informare
  • Tehnici de dezvoltare a creativităţii pentru lucru în echipă
  • Dezvoltarea unei culturi KAIZEN în cadrul companiei

  Grup ţintă:

  Instructorii KAIZEN, Managerii de proiect KAIZEN, Managerii TPM, Managerii de îmbunătăţire continuă, precum şi managerii responsabili de introducerea procesului de schimbare în cadrul companiei

 • Examinare Kaizen Manager.
 

”A fost o experiență deosebită din punct de vedere profesional, o nouă abordare a problemelor cu care se confruntă zilnic companiile de clasă mondială. O abordare mai structurată și tehnici specifice de rezolvare a diferitelor situații care apar, aplicabile în orice domeniu de activitate, ideea de bază fiind eliminarea pierderilor. Cu ajutorul Kaizen, se pot elimina pierderile dintr-un proces și datele statistice, schimbând continuu instrumentele, dar și tehnicile folosite. Dacă la aceste principii este asociat și personalul angajat, prin implicare directă se pot obține rezultate financiare de-a dreptul excepționale.

Un alt lucru demn de remarcat este schimbul de experiență și de informații pe care l-am avut cu colegii participanți la aceste cursuri.

Kaizen a devenit pentru mine un alt mod de viață, o fereastră deschisă spre a atinge perfecțiunea profesional, dar și pe plan personal.” (Dl. George Briciu, Manager Kaizen, Takata Arad)

 

Cerere de instruire in-house:

 
 
 

 

Academia Kaizen: Dezvoltarea unui program de instruire Kaizen-Lean in-house

Împreună, putem dezvolta un program de instruire Kaizen-Lean, adaptat cerințelor companiilor Dvs.

Aflați mai multe despre Academia Kaizen

Abonare Newsletter

E-mail-ul Dvs. pentru a vă abona

Parteneri KIRO

Add as many pictures to the cell bellow
 

 

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Contactați-ne:

 
 
 
 
 

Contact

Kaizen Institute
Consulting Group Ltd.
Global Operations

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0)41 725 42 80
Fax: +41 (0)41 725 42 89 

Kaizen Institute România

Stirbei Vodă, nr. 160,Sector 1,
București
Tel:+40 (0) 745 17 00 14