Ce este KAIZEN?

 

Evenimente:

GEMBA KAIZEN® College
-

KAIZEN Manager Club:
A XX-a ediție, 20 martie 2015

KAIZEN pentru Oameni, concept aplicat în România

Abordare holistică a Managementului, dedicată creșterii performanței oamenilor și organizațiilor în armonie cu piaţa, angajaţii şi mediul ambiant al acestora.

 

KAIZEN Lean Green – reducerea impactului negativ asupra mediului (poluare sol, apă, aer, pierderi de energie, consum de materii prime etc) și cultivarea respectului față de natură, prin construirea unei atitudini adecvate - atitudine KAIZEN – la nivelul întregului personal din cadrul Companiei.

KAIZEN social – creșterea competitivității și spiritului civic, prin îmbunătățirea cooperării, între mediul de afaceri, cetățeni, autorități locale și mass media.

KAIZEN în lanțul de afacericreșterea performanței de business a organizației, ca parte a lanțului propriu de afaceri, având ca bază creșterea profitabilității, pentru fiecare verigă a acestuia.

KAIZEN pentru organizație îmbunătățirea continuă a calității, productivității, profitabilității și vitezei de răspuns a fiecărui loc de muncă, a proceselor și organizațiilor în ansamblu, având în vedere permanent obținerea excelenței operaționale, prin creșterea valorii adăugate și eliminarea pierderilor.

KAIZEN individualcreșterea performanței individuale,  prin dezvoltarea echilibrată a planurilor fizic, emoțional, mental și spiritual, în armonie cu mediul de lucru/ organizația, în care fiecare își desfășoară activitatea.

 

Știați că:

În România, companiile care au aplicat Managementul KAIZEN, cu sprijinul Institutului KAIZEN®, au reușit:

1. creșterea cifrei de afaceri cu 30%, într-un an

Detalii...

2. reducerea costurilor generale cu 30%, într-un an

Detalii...

3. îmbunătățirea calității cu 50%, eliminând reclamațiile

Detalii...

4. motivarea și implicarea angajaților în a face îmbunătățiri, în întreaga firmă

Detalii...

Parteneri:

Recomandări parteneri:

„Cred că sunt 2 aspecte esențiale legate de colaborarea cu KIRO: primul este cel tehnic – învățarea de tehnici, metode, instrumente. Din acest punct de vedere, în fiecare clipă colegii de la KIRO dovedesc performanță de excepție.

Al doilea aspect este cel principal (foarte mult legat de latura noastră umană). Din acest punct de vedere ceea ce primești de la colegii de la Institutul KAIZEN® România nu poate fi ”cumpărat” de niciunde. De aceea, sunt un norocos (având șansa de a lucra cu Institutul KAIZEN® România)”.

Dr. Ing. Dan Tulvan, Director General, Takata Arad

Companii Benchmark:

 • Lider mondial în sisteme de închidere
 • Assa Abloy România – locul 3 dintre 73 de ţări
 • Companie producătoare de componente auto
 • Benchmark în grupul HIRSCHMANN Automotive
 • Companie producătoare de ţigarete
 • Benchmark în Europa de Est şi Centrală
 • Singura companie din România certificată 5S
 • Producător de ingrediente alimentare
 • Benchmark în Industria Alimentară în Europa Centrală și de Est
 • Companie producătoare de componente auto
 • Lider mondial
 • Benchmark european, în România are 5500 angajaţi

Noutăți

Consultanță:

 • Institutul KAIZEN® România  a efectuat, în premieră, un șantier VSD,  în cadrul unei  Primării din România. Aceasta a fost o adevărată provocare pentru reprezentanții serviciilor  publice  și pentru  consultanții Institutului KAIZEN®  care  au urmărit ca, prin acest șantier,  să obțină rezultate superioare  –  similare celor obținute în  companiile de Top din domeniul privat.  Astfel, în cele două procese supuse analizei, procesul de emitere a certificatului de urbanism și, respectiv, procesul de emitere a autorizației de construcție, s-au înregistrat următoarele progrese: reducerea timpului de operare cu peste 35% și a lead-time-ului cu peste 43% ( în cazul procesului 1)   și reducerea  timpului de operare cu cca. 40% și a lead-time-ului cu 77% (în cazul  procesului 2).
 • Institutul KAIZEN® România a realizat în cadrul  unei companii,  lider  mondial în domeniul sistemelor de siguranță,  un șantier pentru a îmbunătăți tehnicile de rezolvare a problemelor ale managementului și ale operatorilor din producție.  În urma unei analize a stadiului  de implementare a acestor tehnici  au fost identificate   mai multe oportunități de îmbunătățire referitoare  la creșterea eficacității rezolvării problemelor și, inclusiv,  comunicarea  soluțiilor în Gemba, stabilindu-se, totodată, și un nou program de acțiuni în acest sens.
 • Institutul KAIZEN® România  a demarat  un program de  implementare  al  TQM, în stil KAIZEN, în cadrul unei companii  multinaționale  -  un important producător de  incinte industriale din metal. Ca parte integrantă a programului, au fost proiectate formulare de colectare a datelor, structurate pe familii de produse,  referitoare la calitate fiind expuse și modalitățile  de completare ale acestora. Acest program a fost dezvoltat în urma unei  instruiri teoretice  a personalului cu privire la noțiuni legate de calitatea totală și a unei analize diagnostic a standardelor de  operare, control și calitate existe în companie.

Evenimente:

Japonezii oferă o lecție de respect pentru comunitate

Liceul Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca a fost gazda unei noi acțiuni "5S Public" - "KAIZEN pentru viața publică din România", parte a programului "Educație KAIZEN pentru România".

 

 Detalii...

Kaizen pentru viața publică din România

Institutul KAIZEN® România a organizat pe 1 aprilie, la Alba Iulia, o nouă acțiune "5S Public" - "Kaizen pentru viața publică din România", parte a programului "Educație Kaizen pentru România", care a vizat în special introducerea educației Kaizen în sistemul de învățământ.

Detalii...

KM Club:

Top managerii dezvăluie rețeta succesului în afaceri

Secretul dezvoltării comunității profesionale este în mâna managerilor, însă, doar în mâna acelor manageri care mizează pe promovarea culturii îmbunătățirii continue. Iar acest lucru nu poate exista într-o companie dacă nu se bazează pe un factor esențial al succesului: angajatul.

Detalii...

Experiență germană și sistem japonez, rețeta de succes pentru învățământul românesc

Învățământul românesc beneficiază de un mix între experiența germană și sistemul japonez de Management al Îmbunătățirii Continue a performanței - Managementul KAIZEN, ca parte a programului "Educație KAIZEN pentru România" – inițiativa Institutului KAIZEN® România.

Detalii...

Codul Armonic

Carte de vizită KMC

Gemba KAIZEN - Editia a II-a (în limba română)

Masaaki Imai și KAIZEN

KAIZEN Newsletter

Pentru a vă abona la Newsletter, vă rugăm să completați numele și adresa dvs. Astfel veți fi la curent cu cele mai noi știri KAIZEN din întreaga lume.

Feedback

KAIZEN Copyright

KAIZEN® este marcă inregistrată Internațional și în România. Utilizarea ei fără acordul KAIZEN® Institute România este interzisă.

Contact

Institutul KAIZEN România 
Știrbei Vodă 160
010121 Sector 1, București 

Tel/Fax: +40 (0) 21-3103154
Email: romania@spam.kaizen.com